Corona på häst

Just nu finns det Coronasmitta i ett flertal stall runt Sundsvallstrakten och dessa stallägare är tack och lov så pass kloka att de sätter stallen i karantän för att besegra smittan och har gått ut i flera hästgrupper på FB för att informera då det tydligen inte kollas om man inte ber om att testa just för detta virus.
Så himla tacksamt!
 
Mer information finns att läsa om Coronavirus för häst på denna länk
 

Symtom

Hästens coronavirus ger vanligtvis ospecifika symtom som trötthet och nedsatt eller upphörd aptit. Ofta ses också feber, ibland upp till 41 grader. Mild eller måttlig kolik och/eller förändringar i träckens konsistens, både lös avföring och förstoppning, har beskrivits hos upp till en fjärdedel av insjuknade hästar. Blodbilden visar i regel leukopeni (lågt antal vita blodkroppar) och ofta hypoalbuminemi (låg koncentration av albumin i blodet) i upp till en vecka. Blodbilden hos en del visar också stavkärniga neutrofiler (omogna vita blodkroppar) och monocytos (ökad koncentration av monocyter/makrofager).

Ofta blir flera hästar sjuka i samma besättning. Om flera hästar visat trötthet, upphörd aptit med eller utan kolik, och med eller utan feber under en period bör coronavirus utredas. Morbiditeten (andelen hästar som insjuknar i ett utbrott) har rapporterats variera mellan 10 och 83 procent. Många hästar kan genomgå utbrottet utan att visa symtom trots att de utsöndrar virus i träcken. Inkubationstiden är kort, 48-72 timmar.

Oftast läker infektionen av sig själv efter en till sju dagar. Ibland kan hästen drabbas av en sekundär infektion genom att bakterier från tarmfloran ”läcker” från tarmen. Det kan leda till en allvarligare sjukdomsbild med septikemi (bakterier i blodet), endotoxinemi (bakteriegifter i blodet), uttorkning, och i vissa fall hyperammoniumemi-associerad encefalopati (neurologisk störning). Allvarliga fall av encefalopati kan ge symtom som vinglighet, cirkelgång, huvudpressande, nedsatt proprioception (känsla för kroppens position), nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), kramper och akut liggande häst. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till dödsfall.

 

Smittvägar

Hästens coronavirus smittar fekalt-oralt, alltså från avföring till mun. Smitta kan även ske indirekt, exempelvis via föremål, miljön och människors händer. Hästar kan utsöndra virus i träcken i upp till 25 dagar med eller utan tecken på sjukdom. Utbrott har även förekommit på gårdar som inte har haft kontakt med hästar utifrån. Det är inte känt om det kan finnas hästar som kan bära på smittan under lång tid utan att visa symtom. Hur länge ekvint coronavirus kan överleva i miljön och om det i så fall kan utgöra en smittrisk är inte heller känt.

 

Isolering

Det är ett mycket smittsamt virus. Ett stall med coronavirussmitta bör isoleras för att snabbast möjligt begränsa smittspridning. De hästar som drabbats bör isoleras från andra hästar i besättningen. Byt kläder och skor mellan de olika hästgrupperna och tillämpa strikt handhygien. Dela ingen utrustning.

Notera dagligen kroppstemperaturen på samtliga hästar på anläggningen. Feber är ofta det första tecknet på infektion. Tänk på att termometern kan bli kontaminerad med virus från utsöndrande hästar. Rengör därför termometern och använd tempskydd mellan hästar, alternativt ha flera termometrar.

Isoleringen bör hållas minst 4 veckor efter sista symtom. Det beror på att hästar kan utsöndra virus i träcken även en tid efter att symtomen har upphört i gruppen.

 
 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0